خانه > دانلود

بایگانی بلاگ

طرح درس سالانه درس رایانه کار مقدماتی

طرح درس سالانه درس رایانه کار مقدماتی در شاخه کاردانش در قالب فایل ورد طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است که معلم آن را ...

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه مهارت طراح امور گرافیکی با رایانه

طرح درس سالانه مهارت طراح امور گرافیکی با رایانه در شاخه کاردانش در قالب فایل ورد طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است که معلم ...

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه درس طراحی وب مقدماتی

طرح درس سالانه درس طراحی وب مقدماتی در شاخه کاردانش در قالب فایل ورد طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است که معلم آن را ...

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه درس کاربر تولید محتوا

طرح درس سالانه درس کاربر تولید محتوا در شاخه کاردانش در قالب فایل ورد طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است که معلم آن را ...

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه درس دانش فنی پایه

طرح درس سالانه درس دانش فنی پایه در شاخه فنی و حرفه ای در قالب فایل ورد طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است که ...

ادامه نوشته »