خانه » طرح درس سالانه

طرح درس سالانه

طرح درس سالانه رایانه کار پیشرفته

طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است. که معلم آن را طرح ریزی می کند تا: فرایند تدریس و آموزش را هدفمندانه شروع کند، با ...

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه درس میکس رایانه ای

طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است. که معلم آن را طرح ریزی می کند تا: فرایند تدریس و آموزش را هدفمندانه شروع کند، با ...

ادامه نوشته »